AGRESIVITA

LABILITA

ŠPATNÁ KOMUNIKACE

NABÍZÍME ŘEŠENÍ:
PROFESIONÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ TESTY
ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O PRÁCI


Nedostatečné schopnosti a nevhodné vlastnosti jednotlivce snižují výkon celého týmu, způsobují zbytečné komplikace a překážky v práci, vyvolávají konflikty na pracovišti. Manažerům ubírají energii.

Někteří kvalitní, méně sebevědomí uchazeči bývají u pohovorů zaskočeni, nedokáží rychle pozitivně zapůsobit a jejich intelektový potenciál může být přehlédnut.

Provádíme

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
PŘI VÝBĚROVÉM POHOVORU

pomocí ověřených psychologických metod.Uchazeč A
Tento uchazeč je vhodný
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Aktivita

Stabilita
Verbálně logické
myšlení
Uchazeč B
Tento uchazeč je méně vhodný
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Aktivita

Stabilita
Verbálně logické
myšlení
Modul: Grafy


Kde psychologické testování
probíhá?


Mobilní
psychologická
laboratoř

Otestujeme vaše zaměstnance
přímo u vás na pracovišti…

nebo v některé z našich profesionálně vybavených laboratoří

Ostrava

Poděbradova 2
Budova ředitelství Dopravního podniku Ostrava a.s., vstup přes recepci ředitelství

Pardubice

Průmyslová 493

Proč psychologicky vyšetřovat uchazeče o zaměstnání?Psychologické testy jsou v současné době používány velmi často jako nezávislý pilíř při výběrových řízeních a výběrových pohovorech. Výsledky psychologických testů pomáhají nejen manažerům při jejich rozhodování o výběru nejvhodnějšího spolupracovníka. Psychologické testování pomocí profesionálních psychologických metod – testů, může pomoci také samotnému uchazeči či zaměstnanci. Analýza psychologického profilu osobnosti přinese budoucím zájemcům o různé pracovní pozice důležité poznatky o sobě. Psychologický rozbor osobnosti napomáhá osobnímu rozvoji. Testovanému odhalí psychologické metody nejen jeho silné stránky, ale citlivě také rezervy a oblasti vhodné k rozvoji.

Profesní psychologická diagnostika tak může pomoci např. již ve fázi rozhodování o tom, jestli o náročnou pracovní pozici usilovat. 

Taková zaměstnání jako je manažer, obchodník, policista, strážník, hasič, voják, strojvůdce, ale i soudce nebo státní zástupce vyžadují vždy určitou úroveň intelektových předpokladů, ale často také specifickou strukturu osobnostních či temperamentových charakteristik uchazeče. Psychologické vyšetření budoucích policistů, psychologické testy pro hasiče, psychotesty soudců a státních zástupců jsou mnohaletou běžnou praxí při přijímaní uchazečů na tyto náročné pracovní pozice.

Psychologické testování je vždy sestaveno ze dvou částí. V první části jde o absolvování série psychologických testů včetně psychologických testů inteligence, v druhé části je provedena  interpretace, tedy vysvětlení zjištěných skutečností, podrobné objasnění jednotlivých odborných pojmů a v případě zjištěných rezerv jsou testovanému doporučeny možnosti směřování dalšího osobního rozvoje.Psychologický rozbor osobnosti
napomáhá osobnímu rozvoji.
Jak psychologické vyšetření
probíhá?

Profesní psychologické vyšetření probíhá vždy v přátelské atmosféře.

Účastníky testování vítáme drobným občerstvením, kávou nebo čajem.

Záleží nám na tom, aby se u nás cítili dobře. Pozitivním přístupem se snažíme mírnit přirozené obavy a napětí.

Klidným prostředím navozujeme podmínky pro dobrý výkon.

Společně absolvujeme několik testů, které jsou zaměřeny na zjištění výkonových charakteristik uchazeče, osobnostních předpokladů a na aktuální psychickou kondici. Některé testy jsou na počítači, jiné jsou ve formě písemných otázek.

Součástí profesního psychologického vyšetření bývá také skupinové nebo individuální řešení modelových situací či případových studií a rozhovor s psychologem.

U všech testů je věnován dostatečný časový prostor jejich vysvětlení. Cílem není uchazeče nachytat, ale naopak umožnit mu podat v daném čase maximální výkon.

Vhodné je přinést si brýle na čtení, pokud je uchazeč používá.

Proces testování probíhá podle předem daného časového harmonogramu. V případě potřeby jsou však testovanému umožněny individuální přestávky pro jeho maximální komfort.Naším cílem je,
aby jste se cítili v pohodě
a díky tomu dosáhli co nejlepších výsledků.

4-5

hodin trvá
profesní psychologické
vyšetření

4

testované osoby
v jednom diagnostickém
dni
Výsledky / výstupy

Po diagnostickém dni, během kterého jsou získána data posuzovaných uchazečů, následuje vyhodnocení a zpracování výsledků do podoby přehledné zprávy.

Zadavatelům doporučujeme využít také ústní interpretaci výsledků psychologem, která může upřesnit nebo dovysvětlit některá zjištění.
CHCETE,
ABY BYL VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ EFEKTIVNÍ?


Neváhejte a obraťte se na nás.
Pomůžeme vám vyhodnotit silné a slabé stránky uchazečů,
jejich charakteristiky a eliminovat nevhodné osoby.


Vyplňte prosím následující formulář.
Uveďte prosím všechny údaje včetně kontaktu na vás.


V co nejkratším termínu se vám ozveme zpět.
Dovolujeme si vás informovat, že po odeslání tohoto formuláře můžeme zpracovávat vaše osobní údaje.


Modul: Kontaktní formulář


Můžete nás také kontaktovat přímo
telefonicky +420 603 560 776 nebo emailem sekretariat@kaps-kaps.cz
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Kariérový a personální servis, s.r.o.


Provádíme také

PSYCHOTESTY PRO ŘIDIČE

Dopravně psychologické vyšetření řidičů


Více na www.kaps-kaps.cz

Modul: Mapa poboček